WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

                  W ZIELONEJ GÓRZE

 

ul. Siemiradzkiego 19               www.zgora.pios.gov.pl                                        tel. (0-68) 45-48-452

65-231 Zielona Góra        e-mail:     zgora@pios.gov.pl                            tel/fax    (0-68) 45-48-459

 

 

 

JEZIORO WILKOWSKIE

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WÓD

W 2004 r.

 

WYDZIAŁ MONITORINGU

Zielona Góra maj 2005

 

opracował  : 

mgr inż.  Wojciech Konopczyński