WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

W ZIELONEJ GÓRZE

WYDZIAŁ MONITORINGU ŚRODOWISKA

JEZIORO TARNOWSKIE DUŻE

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WÓD W 2002 r.
Licznik odwiedzin: 23

opracował:
mgr inż. Wojciech Konopczyński