PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

           WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

                        W ZIELONEJ GÓRZE

 

  

                                                                                               

 

JEZIORO BRONKÓW (BŁESZNO)

 

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WÓD

W 1996 r

 

                                                                                                                                         opracował zespół w składzie :  

 

Wojciech Konopczyński

Grażyna Kowalczuk

Witold Węgrzyn

 

 

 

 

 

 

Zielona Góra 1997