Jezioro  TARNOWSKIE DUŻE

 

 

Ocena podatności na degradację (1992 - 2007)

===============================================

 

 

               Województwo LUBUSKIE

               Powiat nowosolski

               Gmina Sława

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|               3,8             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              0,52             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |               0,0             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,26             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |                60             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|               4,7             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |        przewaga lasów         |     1      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |            2,71 = III kategoria            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+