Jezioro: Chłop koło Rybakowa

Ocena podatności na degradację  (2007)

Województwo:LUBUSKIE

Powiat : gorzowski

Gmina : Kłodawa

Typ gminy : gmina wiejska

 
                                                                                                            

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|               6,4             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              1,01             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |              11,2             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,06             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |                40             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|               3,7             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |        przewaga lasów         |     1      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|  Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jezior|                2,00 = II kategoria         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+