Jezioro ZAMECKO

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 22-04-1992 i letnich z 17-09-1992

====================================================

 

          Województwo LUBUSKIE

          Powiat świebodziński

          Gmina Świebodzin

 

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   | Wartość wskaźnika | Punk-   |

|                                                |                                        | na stanowisku     | tacja   |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |        54,0       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |        21,0       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |       0,249       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |       1,125       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |        9,50       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |       16,64       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |         868       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        51,9       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        39,0       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |         0,4       |    4    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |     4,00 =  poza klasą      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |       0,01        |    3    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+