Jezioro WOJNOWSKIE ZACHODNIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 24-03-2004 i letnich z 26-08-2004

====================================================

Województwo LUBUSKIE

Powiat zielonogórski

Gmina Babimost

Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                       mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,0   |   0,0   |    -    |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   41,2  |   41,2  |   42,3  |   41,6  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    6,0  |    4,9  |    8,7  |    6,5  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,011  |  0,082  |  0,013  |  0,035  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,100  |  0,105  |  0,134  |  0,113  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   1,29  |   1,28  |   0,86  |   1,14  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   2,21  |   2,33  |   1,90  |   2,15  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    380  |    382  |    393  |    385  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   91,9  |   75,8  |  126,4  |   98,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   28,8  |   23,5  |   22,8  |   25,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,0  |    1,1  |    0,8  |    1,0  |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |               3,45 =  poza klasą                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    4    |    2    |   0,4   |    -    |    2    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+