Jezioro WOJNOWSKIE ZACHODNIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 25-03-1999 i letnich z 31-08-1999

====================================================

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat zielonogórski

           Gmina Babimost

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|           Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                               |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                               |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                      mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,1   |   0,1   |    -    |    0,1  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową             mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   52,0  |   51,0  |   53,0  |   52,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   11,0  |    8,3  |   11,0  |   10,1  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,022  |  0,019  |  0,024  |  0,022  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,139  |  0,128  |  0,186  |  0,151  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                          mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   1,40  |   1,54  |   2,03  |   1,66  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                          mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,79  |   1,95  |   2,16  |   1,97  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa      uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    278  |    310  |    490  |    359  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                 mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   72,0  |   76,1  |   91,8  |   80,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                       mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   41,0  |   32,9  |   34,1  |   36,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                  m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,1  |    1,1  |    1,0  |    1,1  |    3    |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                       |               3,55 =  poza klasą                |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                      |   0,1   |    4    |    2    |    -    |    2    |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+