Jezioro WOJNOWSKIE ZACHODNIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 06-04-1993 i letnich z 09-09-1993

====================================================

 

Województwo LUBUSKIE

Powiat zielonogórski

Gmina Babimost

Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|           Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                               |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                               |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                      mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    0,0  |    3,2  |    -    |    1,6  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową             mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   33,0  |   39,0  |   33,0  |   35,0  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    8,0  |    7,1  |    6,0  |    7,0  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,050  |  0,016  |  0,016  |  0,027  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,465  |  0,400  |  0,390  |  0,418  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                          mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,71  |   0,27  |   0,08  |   0,35  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                          mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   3,75  |   4,12  |   3,62  |   3,83  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa      uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    537  |    484  |    462  |    494  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                 mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   96,7  |   66,1  |   86,1  |   83,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                       mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   40,3  |   25,9  |   31,1  |   32,4  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                  m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    0,7  |    0,7  |    0,7  |    0,7  |    4    |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |            3,36 =  poza klasą                   |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                      |    1    |    2    |    1    |    -    |    1    |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+