Jezioro WOJNOWSKIE ZACHODNIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 17-04-1991 i letnich z 05-09-1991

====================================================

 

Województwo LUBUSKIE

Powiat zielonogórski

Gmina Babimost

Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                           |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                               |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                               |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                      mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,0   |   0,0   |   10,0  |    3,3  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową             mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   55,0  |   43,0  |   60,0  |   52,7  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    8,6  |    6,4  |    9,0  |    8,0  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   30,0  |   50,0  |    -    |   40,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,100  |  0,090  |  0,050  |  0,080  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,680  |  1,400  |    -    |  1,040  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  1,230  |  2,090  |    -    |  1,660  |    4    |

|----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+----------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,335  |  0,405  |  0,340  |  0,360  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                          mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,49  |   0,61  |   0,66  |   0,59  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                            mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   5,65  |  10,80  |    -    |   8,23  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                          mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,33  |   2,25  |   2,59  |   2,06  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa      uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    269  |    285  |    296  |    283  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                 mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   15,3  |   62,2  |   67,2  |   48,2  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                       mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   44,2  |   48,9  |   56,1  |   49,7  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                  m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    0,8  |    0,8  |    0,7  |    0,8  |    4    |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                       |               3,53 =  poza klasą                |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                      |  0,04   |  0,04   |  0,04   |    -    |    3    |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+