Jezioro Wielgie (Dankowskie,Dankowskie Duże)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 28.02-13.03.1995i letnich z 22.08.1995

====================================================

 

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat strzelecko-drezdenecki

           Gmina Strzelce Krajeńskie

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|           Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                               |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                               |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                      mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,0   |   0,0   |    -    |    0,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową             mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   29,7  |   28,4  |   28,7  |   28,9  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    3,5  |    3,5  |    3,3  |    3,4  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   16,9  |    5,9  |    -    |   11,4  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,020  |  0,020  |  0,010  |  0,017  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,130  |  0,020  |    -    |  0,075  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,200  |  0,210  |    -    |  0,205  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,155  |  0,135  |  0,155  |  0,148  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                          mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,07  |   0,17  |   0,09  |   0,11  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                            mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   3,58  |   0,95  |    -    |   2,27  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                          mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,11  |   1,07  |   0,97  |   1,05  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa      uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    412  |    412  |    394  |    406  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                 mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   49,5  |   46,5  |   37,5  |   44,5  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                       mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    9,5  |    8,0  |   13,5  |   10,3  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                  m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    0,7  |    0,7  |    0,8  |    0,7  |    4    |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                       |                2,87 =  III klasa                |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                      |   0,2   |   0,4   |   0,2   |    -    |    2    |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+