Jezioro Wędromierz

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 10-04-2001 i letnich z 01-08-2001

====================================================

 

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat międzyrzecki

           Gmina Pszczew

           Typ gminy - gmina wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   | Wartość wskaźnika | Punk-   |

|                                                |                                        | na stanowisku     | tacja   |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |         0,0       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |        29,3       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |         3,2       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |         9,6       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |       0,005       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |       0,511       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |       0,793       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |       0,075       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |        0,08       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |        4,72       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        0,83       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       ľS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |         417       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        30,1       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |         7,8       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |         1,4       |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |      2,67 =  III klasa      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |         4         |    1    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+