Jezioro TRZEŚNIOWSKIE (Ciecz)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 19-04-2005 i letnich z 30-08-2005

====================================================

 

Województwo LUBUSKIE

Powiat świebodziński

Gmina Łagów

Typ gminy - gmina wiejska

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   03    |   05    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |   28,5  |   42,6  |    -    |   35,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   15,8  |   15,9  |   17,8  |   16,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,7  |    2,5  |    1,7  |    2,3  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    2,3  |    2,8  |    0,8  |    2,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,021  |  0,019  |  0,019  |  0,020  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,221  |  0,110  |  0,012  |  0,114  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,285  |  0,135  |  0,030  |  0,150  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,033  |  0,032  |  0,030  |  0,032  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,01  |   0,03  |   0,01  |   0,02  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,61  |   0,04  |   0,04  |   0,23  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,93  |   0,40  |   0,44  |   0,59  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    356  |    351  |    352  |    353  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    3,5  |    2,8  |    2,7  |    3,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    2,1  |    1,8  |    1,5  |    1,8  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    5,1  |    5,2  |    5,9  |    5,4  |    1    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                1,67 =  II klasa                 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   4,0   |  17,0   |   4,0   |    -    |    1    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+