Jezioro TRZEŚNIOWSKIE (Ciecz)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 29-30.03.2000 i letnich z 29-30.08.2000

====================================================

 

           Województwo LUBUSKIE              

           Powiat świebodziński

           Gmina Łagów

           Typ gminy - gmina wiejska

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                               | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |   35,2  |   40,4  |   38,0  |   26,9  |    -    |    -    |   35,1  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   15,0  |   15,0  |   21,0  |   15,0  |   18,0  |   17,0  |   16,8  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,1  |    1,4  |    1,4  |    1,4  |    1,5  |    1,6  |    1,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    1,2  |    1,1  |    1,4  |    2,7  |    1,9  |    -    |    1,7  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,029  |  0,027  |  0,027  |  0,013  |  0,017  |  0,022  |  0,023  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,022  |  0,016  |  0,020  |  0,012  |  0,011  |    -    |  0,016  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,118  |  0,074  |  0,087  |  0,082  |  0,029  |    -    |  0,078  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,069  |  0,050  |  0,057  |  0,026  |  0,036  |  0,053  |  0,049  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,72  |   0,65  |   0,64  |   0,20  |   0,13  |   0,13  |   0,41  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,79  |   0,35  |   0,38  |   0,99  |   0,15  |    -    |   0,53  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,55  |   1,48  |   1,45  |   1,32  |   1,24  |   1,26  |   1,38  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    378  |    378  |    379  |    377  |    377  |    377  |    378  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    3,9  |    7,4  |    3,8  |    7,8  |    9,6  |   12,8  |    7,6  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   20,7  |   21,3  |   18,9  |   19,5  |   14,2  |   19,5  |   19,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    5,5  |    5,4  |    5,4  |    4,4  |    4,3  |    4,2  |    4,9  |    1    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                    |                         1,87 =  II klasa                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0     | 17,0    | 17,0   |    -    |    1    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+