Jezioro TRZEŚNIOWSKIE (Ciecz)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 13-14.04.1994 i letnich z 08-09.09.1994

====================================================

 

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat świebodziński

           Gmina Łagów

           Typ gminy - gmina wiejska         

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                               | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |   30,1  |   37,0  |   32,1  |   39,2  |    -    |    -    |   34,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   19,0  |   11,0  |   14,0  |   16,0  |   22,0  |   29,0  |   18,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,1  |    1,7  |    1,3  |    1,2  |    3,1  |    3,8  |    2,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    1,1  |    2,5  |    1,2  |    1,4  |    1,6  |    4,6  |    2,1  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,095  |  0,052  |  0,090  |  0,070  |  0,040  |  0,065  |  0,069  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,190  |  0,163  |  0,140  |  0,049  |  0,052  |  0,032  |  0,104  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,250  |  0,200  |  0,230  |  0,200  |  0,180  |  0,140  |  0,200  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,120  |  0,110  |  0,120  |  0,110  |  0,115  |  0,125  |  0,117  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,29  |   0,23  |   0,33  |   0,48  |   0,22  |   0,86  |   0,40  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,10  |   0,13  |   0,13  |   0,11  |   0,14  |   0,33  |   0,16  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,33  |   1,92  |   1,70  |   1,65  |   2,40  |   2,53  |   1,92  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       ľS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    375  |    384  |    383  |    364  |    348  |    370  |    371  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,4  |    5,6  |    3,7  |    3,6  |    3,0  |    5,0  |    4,2  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    2,2  |    2,1  |    2,1  |    4,3  |    4,6  |    5,0  |    3,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    4,8  |    4,6  |    4,6  |    4,3  |    4,7  |    4,7  |    4,6  |    1    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                     |                               2,13 =  II klasa                         |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    2    |    2    |    2    |    2    |   0,4   |   0,2   |    -    |    2    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+