Jezioro TARNOWSKIE DUŻE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 18-03-2002 i letnich z 20-08-2002

==============================================

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat nowosolski

           Gmina Sława

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   | Wartość wskaźnika | Punk-   |

|                                                |                                        | na stanowisku     | tacja   |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Tlen rozpuszczony                       mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |         0,0       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |        26,4       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |         4,0       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |       0,029       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |       0,061       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |        0,52       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        1,41       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |         230       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        22,1       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |         3,1       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |         2,0       |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |      2,18 =  II klasa       |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |        0,1        |    2    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+