Jezioro TARNOWSKIE DUŻE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 23-03-1999 i letnich z 26-08-1999

====================================================

 

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat nowosolski

           Gmina Sława

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   | Wartość wskaźnika | Punk-   |

|                                                |                                        | na stanowisku     | tacja   |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Tlen rozpuszczony                       mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |         9,9       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |       0,025       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |       0,044       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |        0,47       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        1,27       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       ľS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |         324       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        20,5       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        28,0       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |         1,9       |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |      2,44 =  II klasa       |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |         -         |    -    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+