Jezioro SŁODKIE (Czyżykowo, Cisek)

 

Ocena podatności na degradację (1997)

=====================================

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat krośnieński

           Gmina Krosno Odrzańskie

          

 

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|               2,7             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              0,28             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |               0,0             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,36             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |               100             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|              23,0             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |       przewaga lasów *        |     1      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |            3,14 = III kategoria            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

            *  - ścieki odprowadzane bezpośrednio do jeziora:

                 Budynki mieszkalne - osada k/Radnicy