Jezioro SŁAWSKIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 19-21.03.2002 i letnich z 21-23.08.2002

====================================================

                                                                                                                                                                                                                                        

Województwo LUBUSKIE

Powiat wschowski

Gmina Sława

Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wskaźnik

Okres i miejsce poboru próbek

Wartości wskaźników na poszczególnych stanowiskach

Wartość średnia dla jeziora

Punktacja - klasa czystości

st. 01

st. 02

st. 03

st. 04

st. 05

st. 06

st. 07

st. 08

st. 09

st. 10

st. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tlen rozpuszczony            [mg O2/dm3]

lato - warstwa naddenna

3,3

2,3

1,7

3,3

0

1,9

0,9

0,2

0,1

0,1

0,1

1,3

3

ChZT metodą dwuchromianową              [mg O2/dm3]

lato - warstwa powierzchniowa

39,3

38,3

37,8

39,9

40,1

48,4

56,0

49,4

47,2

36,1

36,9

42,7

3

BZT5 [mg O2/dm3]

lato - warstwa powierzchniowa

3,3

3,6

3,8

2,9

3,2

7,6

11,3

8,8

10,5

14,0

9,5

7,1

3

fosforany [mg P/dm3]

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,011

0,011

0,009

0,008

0,074

0,020

0,019

0,019

0,024

0,019

0,019

0,021

2

fosfor całkowity [mg P/dm3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

0,130

0,116

0,102

0,090

0,100

0,098

0,107

0,108

0,106

0,079

0,125

0,106

3

azot mineralny [mgN/dm3]

wiosna warstwa powierzchniowa

0,46

0,53

0,41

0,40

0,26

0,25

0,27

0,12

0,22

0,25

0,24

0,31

2

azot całkowity [mgN/dm3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

1,19

1,32

1,25

1,09

1,12

1,27

1,29

1,25

1,29

1,06

1,13

1,21

2

przewodnośc elektrolityczna właściwa     [uS/cm]

wiosna - warstwa powierzchniowa

340

335

332

329

330

331

328

326

321

315

317

328

3

chlorofil "a"  [mg/m3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

37,9

39,1

37,9

47,4

37,6

54,0

70,0

64,2

43,7

42,4

48,0

47,5

4

sucha masa sestonu [mg/dm3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

6,1

7,6

8,5

7,2

7,3

12,0

10,3

9,0

12,1

8,1

9,6

8,9

3

widzialność krążka Secchiego [m]

wiosna i lato (wartość średnia)

1,5

1,5

1,4

1,5

1,3

1,4

1,4

1,4

1,2

1,6

1,4

1,4

3

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

2,82 = III klasa

Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli

0,4

0,4

0,4

2

2

2

2

2

0,4

0,4

0,4

-

2