Jezioro SŁAWSKIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 11-12.03.1997 i letnich z 01-03.09.1997

====================================================

 

Województwo  LUBUSKIE

Powiat nowosolski

Gmina Sława

Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

Wskaźnik

Okres i miejsce poboru próbek

Wartości wskaźników na poszczególnych stanowiskach

Wartość średnia dla jeziora

Punktacja - klasa czystości

st. 01

st. 02

st. 03

st. 04

st. 05

st. 06

st. 07

st. 08

st. 09

st. 10

st. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tlen rozpuszczony [mgO2/dm3]

lato - warstwa naddenna

4,4

3,9

1,4

4,3

0,5

1,3

2

1,1

1,1

0,3

1,4

2,0

2

ChZT metodą dwuchromianową [mgO2/dm3]

lato - warstwa powierzchniowa

19,0

24,0

21,0

18,0

31,0

31,0

40,0

34,0

41,0

17,0

22,0

27,1

2

BZT5 [mgO2/dm3]

lato - warstwa powierzchniowa

2,4

5,7

8,9

5,7

9,4

12,0

9,5

9,9

10,2

3,0

7,2

7,6

3

fosforany [mgP/dm3]

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,040

0,030

0,030

0,020

0,020

0,020

0,020

0,010

0,020

0,010

0,020

0,022

2

fosfor całkowity [mgP/dm3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

0,085

0,050

0,065

0,055

0,060

0,060

0,040

0,045

0,035

0,045

0,090

0,057

2

azot mineralny [mgN/dm3]

wiosna warstwa powierzchniowa

0,81

0,78

0,89

1,19

0,87

1,03

1,28

1,60

1,68

1,83

1,22

1,20

4

azot całkowity [mgN/dm3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

1,78

1,64

1,84

2,35

2,05

2,25

1,92

2,07

1,98

2,06

2,04

2,00

3

przewodnośc elektrolityczna właściwa [ľS/cm]

wiosna - warstwa powierzchniowa

571

559

557

572

565

562

564

566

554

577

583

566

4

chlorofil "a"  [mg/m3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

49,1

41,1

53,0

57,1

89,3

83,1

89,2

71,7

100,0

52,4

32,7

65,3

4

sucha masa sestonu [mg/dm3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

3,2

3,0

11,6

8,0

27,3

20,3

16,9

31,0

25,0

10,0

7,6

14,9

4

widzialność krążka Secchiego [m]

wiosna i lato (wartość średnia)

1,3

1,3

1,2

1,2

1,3

1,0

1,3

1,4

1,0

1,1

1,5

1,2

3

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

3,00 = III klasa

Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Weryfikacja klasy czystości ze względu na terenowe obserwacje biologiczne i substancje toksyczne

W dniach 29 - 30 sierpnia 1995 r w zatoce naprzeciw przystani jachtowej Ośrodka Wczasowego Huty Miedzi wystąpiło śnięcie ryb i raków w ilości ok. 100 kg. - stanowisko 9

W dniu 17 maja 1996 r  wystąpiło śnięcie ryb w rejonie zatoki miejskiej - stanowisko 01

W dniu 11 sierpnia 1996 r w rejonie zatoki miejskiej i radzyńskiej wystąpiło śnięcie ryb w ilości ok. 150 kg - stanowisko 01; 02 i 04

W dniu 26 listopada 1997 r w zatoce radzyńskiej obserwowano nietypowy zakwit sinicy Aphanizomenon flos-aguae - w 1 dm3 stwierdzono 22 mln trychomów sinicy - stanowisko 04

Zweryfikowana klasa czystości

Poza klasą