Jezioro SŁAWSKIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 03-05.04.1991 i letnich z 27-9.08.1991

====================================================

 

Województwo LUBUSKIE

Powiat nowosolski

Gmina Sława

Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

Wskaźnik

Okres i miejsce poboru próbek

Wartości wskaźników na poszczególnych stanowiskach

Wartość średnia dla jeziora

Punktacja - klasa czystości

st. 01

st. 02

st. 03

st. 04

st. 05

st. 06

st. 07

st. 08

st. 09

st. 10

st. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChZT metodą dwuchromianową [mgO2/dm3]

lato - warstwa powierzchniowa

21

21

23

19

16

19

23

21

19

17

15

19

1

BZT5 [mgO2/dm3]

lato - warstwa powierzchniowa

3,5

2,6

5,3

3,2

1,8

2,0

2,4

2,4

3,0

1,8

1,6

2,7

2

fosforany [mgP/dm3]

wiosna - warstwa powierzchniowa

0,02

0,03

0,02

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1

fosfor całkowity [mgP/dm3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

0,23

0,28

0,37

0,23

0,10

0,19

0,21

0,20

0,19

0,20

0,20

0,22

4

azot mineralny [mgN/dm3]

wiosna warstwa powierzchniowa

0,37

0,31

0,31

0,31

0,27

0,34

0,42

0,33

0,30

0,33

0,47

0,34

2

azot całkowity [mgN/dm3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

1,99

1,72

1,61

1,80

1,75

1,57

1,51

1,43

1,26

1,44

1,37

1,59

3

przewodnośc elektrolityczna właściwa [ľS/cm]

wiosna - warstwa powierzchniowa

260

320

275

283

308

284

276

315

290

288

252

286

2

chlorofil "a"  [mg/m3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

34,11

30,64

24,77

20,43

15,55

19,02

15,89

15,29

10,35

15,49

11,35

19

3

sucha masa sestonu [mg/dm3]

wiosna i lato (wartość średnia) warstwa powierzchniowa

41,25

39,4

39,75

43,45

21,4

25,3

18,45

23,75

29,2

22,05

25

30

4

widzialność krążka Secchiego [m]

wiosna i lato (wartość średnia)

1,00

1,15

1,20

1,30

1,35

1,20

1,20

1,30

1,30

1,20

1,35

1,23

3

Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód

2,50 = II klasa

Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli

0,01

0,04

0,4

0,2

0,4

0,2

0,04

0,4

0,2

0,01

0,04

 

3

Jakość wód pod względem sanitarnym

III klasa