Jezioro RUDNO (Orchowe)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 22-03-2004 i letnich z 25-08-2004

==================+===========================

 

              Województwo LUBUSKIE

              Powiat nowosolski

              Gmina Kolsko

              Typ gminy - gmina wiejska

 

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   03    |   05    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                       mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |   0,0   |    6,7  |    3,4  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   48,5  |   42,6  |   46,9  |   46,0  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    8,6  |    7,1  |    9,7  |    8,5  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,012  |  0,014  |  0,013  |  0,013  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,423  |  0,473  |  0,415  |  0,437  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,59  |   0,46  |   0,78  |   0,61  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,70  |   1,63  |   1,63  |   1,65  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    405  |    405  |    398  |    403  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  132,2  |  124,8  |  121,0  |  126,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   12,6  |   19,5  |   11,6  |   14,6  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    0,8  |    0,9  |    0,8  |    0,8  |    4    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |               3,27 =  poza klasą                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    2    |    2    |    2    |    -    |    1    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+