Jezioro Radęcino

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 25-04-2005 i letnich z 22-08-2005

====================================================

 

              Województwo LUBUSKIE

              Powiat strzelecko-drezdenecki

              Gmina Dobiegniew

              Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    0,0  |    -    |    -    |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   38,4  |   37,8  |   38,6  |   38,3  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,7  |    1,6  |    1,7  |    1,7  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    1,8  |    2,0  |    4,0  |    2,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,011  |  0,006  |  0,008  |  0,008  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,010  |  0,008  |  0,063  |  0,027  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,080  |  0,063  |  0,129  |  0,091  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,042  |  0,039  |  0,030  |  0,037  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,13  |   0,08  |   0,05  |   0,09  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,15  |   0,02  |   1,37  |   0,51  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,80  |   0,85  |   0,98  |   0,88  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    220  |    216  |    217  |    218  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,7  |    5,4  |    4,5  |    4,9  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    2,4  |    2,5  |    1,8  |    2,2  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    3,6  |    3,6  |    3,4  |    3,5  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                1,67 =  II klasa                 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    2    |   0,4   |   0,4   |    -    |    2    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+