Jezioro Radęcino

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 23-25.03.1999 i letnich z 25-08-1999

====================================================

 

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat strzelecko-drezdenecki

           Gmina Dobiegniew

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|           Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                               |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                               |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem       %  |     lato                               |    0,0  |    -    |    -    |    0,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową             mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   43,8  |   44,2  |   43,8  |   43,9  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,4  |    1,6  |    2,0  |    1,7  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    2,0  |    2,4  |    1,8  |    2,1  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,019  |  0,009  |  0,030  |  0,019  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,060  |  0,007  |  0,002  |  0,023  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,300  |  0,056  |  0,025  |  0,127  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,073  |  0,195  |  0,055  |  0,108  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                          mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,38  |   0,34  |   0,35  |   0,36  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                            mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,85  |   0,32  |   0,05  |   0,41  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                          mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,92  |   0,88  |   0,85  |   0,88  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa      uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    248  |    236  |    233  |    239  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                 mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   10,1  |    7,4  |    5,9  |    7,8  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                       mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    2,2  |    2,2  |    1,8  |    2,1  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                  m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    2,5  |    3,1  |    3,1  |    2,9  |    2    |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                       |                1,87 =  II klasa                 |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                      |   0,4   |    4    |   0,4   |    -    |    2    |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+