Jezioro Radęcino

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 10-04-1995 i letnich z 25-07-1995

====================================================

 

           Województwo  LUBUSKIE

           Powiat strzelecko-drezdenecki

           Gmina Dobiegniew

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|           Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                               |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                               |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem       %  |     lato                               |    0,0  |    -    |    -    |    0,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową             mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   38,1  |   39,7  |   37,4  |   38,4  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,6  |    1,1  |    1,5  |    1,4  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    3,5  |    1,4  |    0,9  |    1,9  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,020  |  0,020  |  0,020  |  0,020  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,063  |  0,003  |  0,007  |  0,024  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,220  |  0,200  |  0,720  |  0,380  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,250  |  0,230  |  0,390  |  0,290  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                          mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,27  |   0,20  |   0,16  |   0,21  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                            mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,62  |   0,25  |   0,03  |   0,30  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                          mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,01  |   0,87  |   0,65  |   0,84  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa      uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    300  |    277  |    274  |    284  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                 mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,0  |    6,0  |    4,0  |    4,7  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                       mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    5,5  |    4,5  |    3,0  |    4,3  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                  m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    3,5  |    3,5  |    3,5  |    3,5  |    2    |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                       |                2,07 =  II klasa                 |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                      |    2    |    2    |   0,4   |    -    |    2    |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+