Jezioro Pszczewskie (Kochle, Miejskie)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 21-03-2000 i letnich z 24-08-2000

====================================================

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat międzyrzecki

           Gmina Pszczew

           Typ gminy  - gmina wiejska

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników| Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------| średnia | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    0,0  |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   26,2  |   24,6  |   25,4  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,6  |    1,2  |    1,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    3,4  |    6,8  |    5,1  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,006  |  0,010  |  0,008  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,017  |  0,178  |  0,098  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,066  |  0,240  |  0,153  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,020  |  0,035  |  0,028  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,61  |   0,46  |   0,54  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,26  |   2,09  |   1,18  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,81  |   0,71  |   0,76  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    570  |    570  |    570  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   13,6  |   14,1  |   13,9  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,3  |    3,4  |    3,9  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    4,1  |    4,0  |    4,1  |    1    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |           2,27 =  II klasa            |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    2    |    4    |    -    |    1    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+