Jezioro PAKLICKO WIELKIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 14-04-2003 i letnich z 25-08-2003       

====================================================

 

                Województwo LUBUSKIE

                  Powiat świebodziński

                  Gmina Świebodzin

                  Typ gminy - gmina miejsko – wiejska

 

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.           | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    0,0  |   0,0   |    -    |   0,0   |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   21,6  |   20,7  |   19,7  |   20,1  |   20,5  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,7  |    2,2  |    2,8  |    2,6  |    2,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    3,6  |    3,7  |    2,6  |    3,3  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,004  |  0,007  |  0,005  |  0,005  |  0,005  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,279  |  0,413  |  0,046  |  0,246  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,368  |  0,553  |  0,288  |  0,403  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,120  |  0,097  |  0,060  |  0,073  |  0,088  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,20  |   0,36  |   0,37  |   0,36  |   0,32  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |   1,68  |   2,48  |   0,28  |   1,48  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,30  |   1,31  |   1,27  |   1,30  |   1,30  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    484  |    486  |    485  |    486  |    485  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    2,6  |   25,7  |   19,3  |   10,7  |   14,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    5,4  |    5,3  |    6,6  |    5,7  |    5,8  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    2,1  |    2,6  |    2,6  |    2,8  |    2,5  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                     2,47 =  II klasa                      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |2,0     | 2,0     |4,0      |2,0       |    -    |    1    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+