Jezioro Ostrowiec (koło Głuska)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 17.04.2003 i letnich z 22-23.07.2003

=================================================

         Województwo  LUBUSKIE

         Powiat strzelecko-drezdenecki

         Gmina Dobiegniew

         Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                                         | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |   07    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    0,0  |    0,1  |    2,3  |    2,4  |    3,2  |    0,0  |    5,1  |    1,9  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   16,7  |   14,1  |   17,7  |   15,9  |   15,7  |   31,8  |   15,0  |   18,1  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,2  |    1,6  |    2,2  |    2,2  |    1,4  |    2,2  |    1,2  |    1,9  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    2,2  |    2,0  |    2,4  |    2,2  |    1,4  |    3,2  |    3,2  |    2,4  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,000  |  0,000  |  0,005  |  0,004  |  0,004  |  0,006  |  0,003  |  0,003  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,525  |  0,266  |  0,275  |  0,154  |  0,138  |  0,404  |  0,473  |  0,319  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,642  |  0,307  |  0,310  |  0,164  |  0,157  |  0,423  |  0,521  |  0,361  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,028  |  0,024  |  0,014  |  0,017  |  0,031  |  0,026  |  0,013  |  0,022  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,27  |   0,23  |   0,34  |   0,32  |   0,36  |   0,20  |   0,18  |   0,27  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   1,46  |   1,22  |   1,32  |   0,76  |   0,59  |   2,84  |   3,34  |   1,65  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,58  |   0,43  |   0,54  |   0,47  |   0,51  |   0,43  |   0,40  |   0,48  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    363  |    361  |    360  |    359  |    357  |    356  |    352  |    358  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   15,5  |    9,0  |   10,8  |   11,6  |    7,7  |    7,6  |    4,0  |    9,5  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,8  |    2,9  |    3,3  |    3,0  |    2,4  |    2,2  |    1,8  |    2,9  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,6  |    2,3  |    2,3  |    2,2  |    2,2  |    2,4  |    3,8  |    2,4  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                                    2,13 =  II klasa                                     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   20    |   17    |   20    |    8    |    4    |    4    |   20    |    -    |    1    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+