Jezioro Ostrowiec k/Głuska

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 25.03.1998 i letnich z 11-12.08.1998

====================================================

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat  strzelecko-drezdenecki

           Gmina  Dobiegniew

           Typ gminy  gmina miejsko - wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                                         | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |   07    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    0,0  |    0,0  |    4,8  |    0,0  |   10,4  |    0,0  |    4,1  |    2,8  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   24,5  |   23,5  |   20,6  |   15,2  |   17,8  |   17,4  |   16,9  |   19,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,8  |    2,2  |    2,0  |    1,4  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1,6  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    1,8  |    1,4  |    1,2  |    1,4  |    1,0  |    2,8  |    5,4  |    2,1  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,083  |  0,083  |  0,110  |  0,117  |  0,107  |  0,093  |  0,100  |  0,099  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,140  |  0,277  |  0,207  |  0,257  |  0,160  |  0,310  |  0,873  |  0,318  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,160  |  0,340  |  0,260  |  0,290  |  0,200  |  0,350  |  0,950  |  0,364  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,115  |  0,105  |  0,150  |  0,105  |  0,115  |  0,160  |  0,150  |  0,129  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,67  |   0,49  |   0,48  |   0,48  |   0,46  |   0,33  |   0,35  |   0,47  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,11  |   0,65  |   0,20  |   0,69  |   0,31  |   1,99  |   5,73  |   1,38  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,82  |   0,68  |   0,70  |   0,67  |   0,67  |   0,72  |   0,64  |   0,70  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    340  |    337  |    335  |    337  |    337  |    328  |    329  |    335  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   21,0  |   15,0  |    7,5  |    8,0  |    6,0  |   12,5  |    9,5  |   11,4  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,5  |    2,5  |    2,5  |    2,0  |    2,0  |    3,0  |    1,5  |    2,6  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,7  |    2,2  |    3,1  |    3,2  |    3,0  |    3,2  |    3,7  |    2,9  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                     |                            2,47 =  II klasa                                     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   20    |   17    |   20    |   17    |   20    |   17    |   17    |    -    |    1    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+