Jezioro  Ostrowiec k/Głuska

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 27-29.04.1993 i letnich z 10-12.08.1993

====================================================

                Województwo LUBUSKIE

           Powiat strzelecko-drezdenecki

           Gmina Dobiegniew

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                                         | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |   07    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   15,2  |   17,8  |   14,3  |   19,0  |   25,1  |   19,8  |   18,6  |   18,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    3,4  |    3,2  |    2,6  |    3,4  |    2,6  |    2,2  |    2,4  |    2,8  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    1,6  |    1,2  |    1,4  |    1,4  |    1,0  |    2,3  |    2,3  |    1,6  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,006  |  0,020  |  0,018  |  0,019  |  0,003  |  0,004  |  0,009  |  0,011  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,211  |  0,263  |  0,239  |  0,204  |  0,195  |  0,286  |  0,031  |  0,204  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,268  |  0,270  |  0,264  |  0,253  |  0,251  |  0,377  |  0,250  |  0,276  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,031  |  0,067  |  0,063  |  0,071  |  0,084  |  0,060  |  0,266  |  0,092  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,05  |   0,09  |   0,31  |   0,34  |   0,38  |   0,34  |   0,33  |   0,26  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,31  |   1,09  |   1,00  |   0,88  |   1,08  |   2,12  |   0,59  |   1,01  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,77  |   1,18  |   0,99  |   1,26  |   0,88  |   1,07  |   0,89  |   1,01  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    310  |    298  |    301  |    295  |    297  |    287  |    306  |    299  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   11,5  |   10,0  |    7,0  |    7,5  |    8,0  |    7,5  |    5,5  |    8,1  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    5,5  |    5,0  |    6,0  |    5,5  |    4,5  |    4,5  |    3,5  |    4,9  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,3  |    1,4  |    1,8  |    1,5  |    1,7  |    1,8  |    2,3  |    1,7  |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                     |                             2,27 =  II klasa                                     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   0,8   |   17    |   0,8   |    4    |    4    |    2    |   17    |    -    |    2    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+