Jezioro Osiek

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 12.04.1994 i letnich z 01-03.08.1994

====================================================

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat strzelecko-drezdenecki

           Gmina Dobiegniew

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                     | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    0,0  |    0,0  |    -    |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   20,8  |   18,9  |   20,6  |   24,5  |   24,5  |   21,9  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    3,1  |    2,8  |    3,1  |    2,6  |    2,6  |    2,8  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    2,6  |    2,6  |    3,2  |    2,4  |    2,0  |    2,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,016  |  0,014  |  0,012  |  0,010  |  0,011  |  0,013  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,132  |  0,169  |  0,041  |  0,151  |  0,114  |  0,121  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,181  |  0,307  |  0,098  |  0,268  |  0,171  |  0,205  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,135  |  0,091  |  0,050  |  0,055  |  0,070  |  0,080  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,25  |   0,27  |   0,24  |   0,30  |   0,31  |   0,27  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,10  |   0,29  |   0,03  |   0,23  |   0,10  |   0,15  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,71  |   1,01  |   1,25  |   1,07  |   0,85  |   0,98  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    347  |    334  |    342  |    314  |    332  |    334  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   12,5  |   11,0  |   11,5  |   12,5  |   12,5  |   12,0  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    5,5  |    5,0  |    5,5  |    5,5  |    5,5  |    5,4  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,8  |    2,0  |    1,8  |    1,9  |    1,9  |    1,9  |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                    |                    2,27 =  II klasa                           |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |  0,04   |   0,2   |   0,2   |   0,3   |    2    |    -    |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

|Zweryfikowana klasa czystości                                                |                                III klasa                         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+