Jezioro Osiek (Chomętowskie) z Ogardzką Odnogą

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 23.03.2004 i letnich z 23-24.08.2004

===================================================

              Województwo  LUBUSKIE

              Powiat  strzelecko-drezdenecki

              Gmina Dobiegniew

              Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                               | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    0,0  |    0,8  |    -    |    0,0  |    0,0  |    0,2  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   18,4  |   18,2  |   14,0  |   14,8  |   20,8  |   22,5  |   18,1  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    3,0  |    2,0  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,006  |  0,016  |  0,037  |  0,006  |  0,006  |  0,022  |  0,016  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,153  |  0,171  |  0,079  |  0,166  |  0,078  |  0,129  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,182  |  0,184  |  0,120  |  0,203  |  0,110  |  0,160  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,046  |  0,026  |  0,037  |  0,028  |  0,028  |  0,053  |  0,036  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,05  |   0,20  |   0,22  |   0,15  |   0,22  |   0,18  |   0,17  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |   0,20  |   0,31  |   0,11  |   0,36  |   0,20  |   0,24  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,61  |   0,53  |   0,57  |   0,48  |   0,46  |   0,42  |   0,51  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    335  |    321  |    319  |    316  |    319  |    318  |    321  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   23,9  |   12,0  |    8,2  |   13,7  |    9,1  |    9,1  |   12,7  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    3,9  |    2,1  |    1,6  |    2,5  |    1,9  |    1,7  |    2,3  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,5  |    2,7  |    3,1  |    2,4  |    2,5  |    2,6  |    2,5  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                               1,87 =  II klasa                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   0,4   |    2    |    4    |    2    |   17    |    2    |    -    |    2    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+