Jezioro: OSIEK (Chomętowskie) z Ogardzką Odnogą

 

Ocena podatności na degradację (1994 - 2004)

=============================================

 

 

       Województwo LUBUSKIE

       Powiat strzelecko-drezdenecki

       Gmina Dobiegniew

 

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|              10,0             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              2,03             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |              20,7             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,06             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |                20             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|               1,7             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |    przewaga pól upraw. *      |     3      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |            1,57 = II kategoria             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

            *  - ścieki odprowadzane bezpośrednio do jeziora:

            "Agrokraj" Sp. z o.o Gorzelnia Rolnicza - Osiek