Jezioro  NIESŁYSZ (Niesulickie)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 20-04-2005 i letnich z 24-08-2005

====================================================

                 Województwo :LUBUSKIE

                 Powiat  świebodziński

                 Gmina Lubrza

                 Typ gminy - gmina wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.           | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   02    |   03    |   05    |   07    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    0,8  |    0,6  |   20,2  |    7,2  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   20,2  |   19,2  |   18,8  |   18,9  |   19,3  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,1  |    2,5  |    2,6  |    2,1  |    2,3  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    1,8  |    2,7  |    2,5  |    1,1  |    2,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,012  |  0,013  |  0,019  |  0,014  |  0,015  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,006  |  0,013  |  0,078  |  0,160  |  0,064  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,010  |  0,153  |  0,092  |  0,175  |  0,108  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,021  |  0,023  |  0,032  |  0,034  |  0,028  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,13  |   0,12  |   0,11  |   0,14  |   0,13  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,06  |   1,60  |   0,69  |   0,05  |   0,60  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,04  |   1,51  |   1,52  |   0,70  |   1,19  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    292  |    293  |    289  |    285  |    290  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    6,6  |    5,8  |    5,0  |    5,8  |    5,8  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,6  |    2,1  |    2,6  |    2,4  |    2,9  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    3,8  |    3,7  |    4,1  |    4,2  |    4,0  |    1    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                     1,60 =  II klasa                      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |  20,0   |  20,0   |  20,0   |  20,0   |    -    |    1    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+