Jezioro  NIESŁYSZ (Niesulickie)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 23-24.03.2000 i letnich z 24-28.08.2000

====================================================

                Województwo  LUBUSKIE

           Powiat świebodziński

           Gmina Lubrza

           Typ gminy - gmina wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                                         | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |   07    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    -    |    0,0  |    -    |    0,7  |    0,0  |    8,1  |    2,2  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   20,0  |   20,0  |   25,0  |   22,0  |   22,0  |   21,0  |   22,0  |   21,7  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,9  |    1,2  |    1,1  |    1,8  |    1,2  |    1,2  |    1,1  |    1,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    6,9  |    6,1  |    5,1  |    4,0  |    3,2  |    1,6  |    4,5  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,004  |  0,009  |  0,006  |  0,006  |  0,010  |  0,020  |  0,007  |  0,009  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,021  |  0,020  |  0,019  |  0,009  |  0,013  |  0,009  |  0,015  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,056  |  0,155  |  0,140  |  0,016  |  0,025  |  0,021  |  0,069  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,042  |  0,038  |  0,031  |  0,038  |  0,012  |  0,024  |  0,014  |  0,028  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,44  |   0,36  |   0,38  |   0,36  |   0,97  |   0,95  |   1,14  |   0,66  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |   0,32  |   1,98  |   0,25  |   0,98  |   0,25  |   0,11  |   0,65  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,39  |   1,33  |   1,56  |   1,32  |   1,65  |   1,56  |   1,41  |   1,46  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    365  |    328  |    325  |    326  |    324  |    325  |    325  |    331  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   29,0  |    8,3  |    7,8  |    6,1  |    5,7  |    4,7  |    5,5  |    9,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   27,8  |   24,9  |   16,4  |   14,9  |    9,0  |    9,5  |    9,2  |   16,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,8  |    3,3  |    3,6  |    3,8  |    4,1  |    4,5  |    4,4  |    3,6  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                     |                              2,13 =  II klasa                                     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       | 20,0    | 17,0    | 20,0    | 17,0    | 17,0    | 20,0    | 20,0    |    -    |    1    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+