Jezioro NIESŁYSZ (Niesulickie)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 22-23.04.1993 i letnich z 14-17.09.1993

====================================================

                Województwo LUBUSKIE

           Powiat świebodziński

           Gmina Lubrza

           Typ gminy - gmina wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                                         | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |   07    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    -    |    2,1  |    -    |    -    |    -    |    9,2  |    5,7  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   18,0  |   13,0  |   14,0  |   23,0  |   10,0  |   17,0  |   13,0  |   15,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,0  |    1,6  |    1,6  |    1,1  |    1,2  |    1,0  |    1,2  |    1,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |    1,2  |    -    |    1,6  |    -    |    1,4  |    1,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,013  |  0,023  |  0,020  |  0,023  |  0,016  |  0,003  |  0,023  |  0,017  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |  0,014  |    -    |  0,026  |    -    |  0,008  |  0,016  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |  0,146  |    -    |  0,160  |    -    |  0,114  |  0,140  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,109  |  0,080  |  0,090  |  0,075  |  0,100  |  0,085  |  0,075  |  0,088  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,14  |   0,29  |   0,14  |   0,20  |   0,14  |   0,18  |   0,12  |   0,17  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |   0,17  |    -    |   0,20  |    -    |   0,15  |   0,17  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   2,34  |   2,23  |   2,33  |   2,14  |   2,05  |   2,01  |   0,89  |   2,00  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       ľS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    294  |    291  |    295  |    290  |    281  |    289  |    290  |    290  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    8,7  |    3,5  |    3,3  |    5,0  |    7,9  |    5,6  |    2,1  |    5,2  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    8,1  |    3,0  |    2,0  |    2,9  |    2,8  |    2,2  |    1,0  |    3,1  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    2,8  |    4,3  |    4,2  |    4,2  |    4,4  |    4,4  |    4,9  |    4,2  |    1    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                     |                               1,47 =  I klasa                                     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   2,0   |   2,0   |   2,0   |   2,0   |   2,0   |   2,0   |   2,0   |    -    |    1    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+