Jezioro: MARWICKO (Roztocz)

 

Ocena podatności na degradację (1993 - 2004)

==============================================

 

 

         Województwo LUBUSKIE

         Powiat gorzowski

         Gmina  Lubiszyn

 

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|               3,5             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              0,95             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |               0,7             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,35             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |               130             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|              10,7             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |         różnorodność          |     2      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |            3,00 = III kategoria            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+