Jezioro MALCZ

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 08-18.04.1994 i letnich z 03.10.1994

====================================================

           Województwo  LUBUSKIE

           Powiat sulęciński

           Gmina  Torzym

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                     | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                       mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    8,0  |    8,0  |    8,2  |    8,0  |    7,6  |    8,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   22,0  |   20,0  |   22,0  |   13,0  |   15,0  |   18,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,2  |    1,0  |    1,6  |    1,0  |    1,2  |    1,2  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,039  |  0,042  |  0,042  |  0,042  |  0,029  |  0,039  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,075  |  0,065  |  0,075  |  0,135  |  0,145  |  0,099  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,19  |   0,13  |   0,18  |   0,11  |   0,18  |   0,16  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   3,34  |   3,16  |   2,41  |   3,53  |   2,66  |   3,02  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    285  |    280  |    272  |    296  |    298  |    286  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    3,5  |    5,4  |    5,1  |   11,5  |    9,5  |    7,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    2,8  |    1,4  |    1,3  |    4,2  |    2,9  |    2,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    3,1  |    3,3  |    3,4  |    2,9  |    2,7  |    3,1  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                    |                    1,64 =  II klasa                           |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    2    |    2    |    2    |    2    |    2    |    -    |    1    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+