Jezioro Lutol

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 06-03-1995 i letnich z 27-07-1995

==============================================

           Województwo  LUBUSKIE

           Powiat międzyrzecki

           Gmina  Trzciel

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|           Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                               |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                               |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                      mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |   0,0   |    0,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową             mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   60,4  |   92,6  |   69,8  |   74,3  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   10,6  |   14,7  |   13,7  |   13,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |   13,9  |   13,9  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,020  |  0,020  |  0,020  |  0,020  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |  0,877  |  0,877  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |  1,120  |  1,120  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,235  |  0,315  |  0,275  |  0,275  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                          mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,91  |   0,83  |   1,09  |   0,94  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                            mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |   1,03  |   1,03  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                          mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   2,54  |   3,66  |   2,86  |   3,02  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa      uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    729  |    708  |    730  |    722  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                 mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  128,5  |  204,0  |  150,5  |  161,0  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                       mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   24,0  |   32,5  |   27,0  |   27,8  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                  m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    0,6  |    0,5  |    0,6  |    0,6  |    4    |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                       |               3,73 =  poza klasą                |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                      |   0,2   |   0,2   |  0,02   |    -    |    3    |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+