Jezioro Lubniewsko (Nakońskie)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 23-04-2003 i letnich z 29-07-2003 - 30-07-2003

==============================================

            Województwo LUBUSKIE

             Powiat sulęciński

             Gmina  Lubniewice

             Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                     | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    0,0  |    -    |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   25,7  |   23,4  |   20,6  |   28,1  |   22,6  |   24,1  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    4,0  |    4,6  |    4,2  |    6,0  |    4,0  |    4,6  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    3,0  |    3,2  |    6,8  |    5,0  |    4,8  |    4,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,002  |  0,028  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,006  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  1,033  |  0,031  |  0,959  |  0,459  |  0,386  |  0,574  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  1,101  |  0,688  |  1,106  |  0,506  |  0,404  |  0,761  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,044  |  0,043  |  0,009  |  0,032  |  0,026  |  0,031  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,12  |   0,57  |   0,13  |   0,13  |   0,14  |   0,22  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   2,91  |   1,18  |   4,05  |   2,67  |   2,28  |   2,62  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,69  |   0,88  |   0,55  |   0,78  |   0,57  |   0,69  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    313  |    320  |    314  |    317  |    318  |    316  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   34,0  |   37,2  |   25,8  |   33,2  |   33,7  |   32,8  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    9,0  |    9,8  |    7,3  |    9,5  |    8,5  |    8,8  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,0  |    0,9  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                          2,67 =  III klasa                          |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   0,2   |   0,2   |   0,4   |    4    |   0,4   |    -    |    2    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+