Jezioro LUBNIEWSKO (Nakońskie)

 

 

Ocena podatności na degradację (1998 - 2003)

=============================================

 

          Województwo LUBUSKIE

          Powiat sulęciński

          Gmina Lubniewice

                                                    

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|               5,1             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              0,82             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |               8,5             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,10             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |                90             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|               3,4             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |      przewaga lasów **        |     1      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |            2,14 = II kategoria             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

            **  -  ścieki odprowadzane pośrednio do jeziora:

                   wody pochłodnicze (gorzelniane)- Glisno