Jezioro Lubniewsko (Nakońskie)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 26-03-1998 i letnich z 19-08-1998 - 25-08-1998

====================================================

 

           Województwo  LUBUSKIE

           Powiat sulęciński

           Gmina  Lubniewice

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                     | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    -    |    0,0  |    0,0  |    -    |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   31,0  |   30,5  |   31,3  |   30,3  |   26,2  |   29,9  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    4,2  |    4,6  |    6,2  |    6,4  |    2,8  |    4,8  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    6,4  |    2,8  |    9,6  |    6,4  |    5,6  |    6,2  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,020  |  0,020  |  0,020  |  0,020  |  0,020  |  0,020  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  1,503  |  0,427  |  0,960  |  0,410  |  0,440  |  0,748  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  1,560  |  0,510  |  1,280  |  0,530  |  0,480  |  0,872  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,095  |  0,115  |  0,160  |  0,090  |  0,085  |  0,109  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,31  |   0,31  |   0,33  |   0,31  |   0,31  |   0,31  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   4,30  |   1,16  |   4,56  |   2,60  |   2,50  |   3,02  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,86  |   0,88  |   0,92  |   0,75  |   0,90  |   0,86  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    318  |    322  |    318  |    312  |    311  |    316  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   37,0  |   39,0  |   64,5  |   54,5  |   42,5  |   47,5  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    7,5  |    8,0  |   11,0  |    9,5  |    7,0  |    8,6  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,3  |    1,3  |    1,1  |    1,1  |    1,1  |    1,2  |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                     |                      2,87 =  III klasa                       |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    2    |    4    |    2    |    4    |    4    |    -    |    1    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+