Jezioro    : Lubniewsko (Nakońskie)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 31-03-1993 i letnich z 26-08-1993 - 31-08-1993

============================================================

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat sulęciński

           Gmina  Lubniewice

           Typ gminy - gmina miejsko – wiejska

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                     | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    0,0  |    -    |    0,0  |    0,0  |    -    |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   29,6  |   32,4  |   25,2  |   26,3  |   22,9  |   27,3  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,7  |    5,0  |    7,6  |    6,9  |    7,6  |    6,0  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    3,1  |    4,4  |   14,9  |    9,5  |    8,6  |    8,1  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,010  |  0,012  |  0,015  |  0,020  |  0,020  |  0,015  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  1,247  |  0,300  |  1,520  |  0,654  |  0,457  |  0,836  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  1,307  |  0,450  |  1,690  |  0,794  |  0,606  |  0,969  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,087  |  0,097  |  0,071  |  0,097  |  0,066  |  0,084  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,36  |   0,37  |   0,41  |   0,35  |   0,35  |   0,37  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   3,91  |   0,79  |   6,85  |   3,70  |   3,68  |   3,79  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,44  |   1,95  |   1,53  |   1,35  |   1,31  |   1,52  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    293  |    297  |    293  |    290  |    288  |    292  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   49,5  |   36,0  |   46,0  |   53,5  |   52,5  |   47,5  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   11,0  |    9,0  |    9,5  |   12,0  |   11,5  |   10,6  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,0  |    0,9  |    0,9  |    0,9  |    0,9  |    0,9  |    4    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                     |                   2,93 =  III klasa                          |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   2,0   |    2    |    2    |    4    |   17    |    -    |    1    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+