Jezioro LUBINIECKIE (Poznańskie)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 22-04-1992 i letnich z 17-09-1992

====================================================

 

         Województwo LUBUSKIE

         Powiat świebodziński

         Gmina Świebodzin

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                       mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    6,6  |    -    |    -    |    6,6  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   45,0  |   32,5  |   37,5  |   38,3  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    3,0  |    5,3  |    9,1  |    5,8  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,151  |    -    |    -    |  0,151  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,838  |    -    |    -    |  0,838  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   6,35  |    -    |    -    |   6,35  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  11,47  |    -    |    -    |  11,47  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    744  |    -    |    -    |    744  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    9,7  |    -    |    -    |    9,7  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   14,0  |    -    |    -    |   14,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,5  |    -    |    -    |    1,5  |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |               3,27 =  poza klasą                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   0,4   |   0,2   |  2,00   |    -    |    2    |

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+