Jezioro LUBINIECKIE (Poznańskie)

 

 

Ocena podatności na degradację (1992)

=====================================

 

 

        Województwo LUBUSKIE

        Powiat świebodziński

        Gmina Świebodzin

 

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|               2,5             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              0,25             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |               0,0             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,40             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |                18             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|              14,3             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |  przewaga pól upraw. **  *    |     3      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |           3,29 = poza kategorią            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

*  - ścieki odprowadzane bezpośrednio do jeziora:

     Ferma Tuczu Trzody Chlewnej - Rzeczyca

 

**  - ścieki odprowadzane pośrednio do jeziora:

      Oczyszczalnia Ścieków - Świebodzin