Jezioro    : Lubikowskie

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 05-04-2004 i letnich z 25-08-2004

====================================================

              Województwo: LUBUSKIE

              Powiat: międzyrzecki

              Gmina: Przytoczna

              Typ gminy: gmina wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.           | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |   33,7  |   25,3  |   16,4  |   25,9  |   25,3  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   34,8  |   30,2  |   32,7  |   30,6  |   32,1  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    2,0  |    1,0  |    1,0  |    2,0  |    1,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,013  |  0,006  |  0,006  |  0,006  |  0,008  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,028  |  0,030  |  0,030  |  0,042  |  0,033  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,062  |  0,077  |  0,128  |  0,080  |  0,087  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,029  |  0,028  |  0,028  |  0,028  |  0,028  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,06  |   0,07  |   0,04  |   0,06  |   0,06  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,16  |   0,08  |   0,65  |   0,34  |   0,31  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,62  |   0,63  |   0,65  |   0,65  |   0,64  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    519  |    469  |    472  |    605  |    516  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,2  |    4,5  |    3,9  |    4,2  |    4,2  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    1,3  |    1,5  |    1,6  |    1,6  |    1,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    5,0  |    5,0  |    5,0  |    5,0  |    5,0  |    1    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                     1,60 =  II klasa                      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   20    |   17    |    4    |   20    |    -    |    1    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+