Jezioro  Lubiąż

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 24-04-2003 i letnich z 31-07-2003 - 06-08-2003

====================================================

 

Województwo LUBUSKIE

Powiat sulęciński

Gmina  Lubniewice

Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                               | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    -    |    -    |    0,0  |    -    |    -    |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   24,9  |   21,7  |   21,6  |   25,3  |   21,8  |   22,3  |   22,9  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,8  |    2,0  |    2,0  |    2,0  |    2,4  |    2,8  |    2,3  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    2,4  |    2,4  |    6,0  |    2,4  |    7,0  |    4,0  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,011  |  0,009  |  0,010  |  0,011  |  0,005  |  0,014  |  0,010  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,014  |  0,102  |  0,506  |  0,011  |  0,623  |  0,251  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,095  |  0,164  |  0,616  |  0,038  |  0,742  |  0,331  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,032  |  0,041  |  0,044  |  0,046  |  0,046  |  0,065  |  0,046  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,11  |   0,13  |   0,13  |   0,10  |   0,11  |   0,12  |   0,12  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |   0,02  |   0,14  |   3,32  |   0,02  |   3,29  |   1,36  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,57  |   0,60  |   0,54  |   0,62  |   0,63  |   0,57  |   0,59  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    300  |    300  |    299  |    300  |    300  |    300  |    300  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   11,0  |   11,4  |    9,9  |   11,2  |   12,7  |   11,6  |   11,3  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    5,3  |    5,1  |    5,0  |    5,0  |    5,1  |    4,5  |    5,0  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,2  |    1,3  |    1,3  |    1,4  |    1,4  |    1,4  |    1,3  |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                               2,20 =  II klasa                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   0,2   |   0,4   |   0,2   |   0,4   |   0,2   |    2    |    -    |    2    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+