Jezioro Lubiąż

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 30-03-1998 i letnich z 13-08-1998 - 25-08-1998

============================================================

 

               Województwo   LUBUSKIE

           Powiat sulęciński

           Gmina Lubniewice

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                               | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    -    |    -    |    0,0  |    -    |    -    |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   28,6  |   23,4  |   23,7  |   21,8  |   20,6  |   22,7  |   23,5  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,0  |    1,2  |    2,2  |    2,2  |    2,6  |    2,0  |    2,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |    -    |   12,0  |    -    |   10,5  |   11,3  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,027  |  0,037  |  0,020  |  0,043  |  0,030  |  0,030  |  0,031  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |    -    |  0,580  |    -    |  0,427  |  0,504  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |    -    |  0,640  |    -    |  0,490  |  0,565  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,105  |  0,085  |  0,185  |  0,085  |  0,140  |  0,210  |  0,135  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,14  |   0,17  |   0,18  |   0,19  |   0,18  |   0,18  |   0,17  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    -    |    -    |   3,58  |    -    |   2,48  |   3,03  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,99  |   0,98  |   0,99  |   1,14  |   1,00  |   1,02  |   1,02  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    312  |    290  |    291  |    290  |    289  |    291  |    294  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   32,5  |   28,0  |   24,5  |   25,0  |   25,5  |   24,5  |   26,7  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    7,0  |    5,0  |    5,0  |    4,5  |    4,5  |    3,5  |    4,9  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,1  |    1,2  |    1,3  |    1,3  |    1,3  |    1,3  |    1,3  |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                     |                        2,67 =  III klasa                               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    4    |    2    |    4    |    4    |    4    |   0,4   |    -    |    2    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+