Jezioro ŁOCHOWICE (Glibiel)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 11-04-2005 i letnich z 31-08-2005

====================================================

 

             Województwo LUBUSKIE

             Powiat  krośnieński

             Gmina   Krosno Odrzańskie - obszar wiejski

             Typ gminy - obszar wiejski w gminie miejsko - wiejskiej

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników| Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------| średnia | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    0,9  |    0,9  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   30,3  |   29,1  |   29,7  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,2  |    1,4  |    1,8  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    4,8  |    3,5  |    4,2  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,023  |  0,027  |  0,025  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,008  |  0,005  |  0,007  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,014  |  0,010  |  0,012  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,034  |  0,037  |  0,036  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,24  |   0,28  |   0,26  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   1,42  |   0,07  |   0,75  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   2,70  |   2,05  |   2,38  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    284  |    284  |    284  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    7,1  |    5,8  |    6,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,2  |    4,0  |    4,1  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    2,3  |    2,5  |    2,4  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |           1,93 =  II klasa            |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   4,0   |   4,0   |    -    |    1    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+