Jezioro   Lipie

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 24-03-1999 i letnich z 23-08-1999 - 24-08-1999

============================================================

 

           Województwo  LUBUSKIE

           Powiat strzelecko-drezdenecki

           Gmina Strzelce Krajeńskie

           Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.           | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    0,4  |    4,3  |   11,6  |   13,6  |    7,5  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   18,8  |   18,2  |   18,5  |   13,8  |   17,3  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,8  |    1,4  |    1,2  |    1,6  |    1,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    2,2  |    1,6  |    1,6  |    1,1  |    1,6  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,010  |  0,015  |  0,016  |  0,011  |  0,013  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,326  |  0,107  |  0,058  |  0,046  |  0,134  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,553  |  0,205  |  0,666  |  0,156  |  0,395  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,038  |  0,081  |  0,043  |  0,076  |  0,060  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,18  |   0,20  |   0,13  |   0,16  |   0,17  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   1,58  |   0,19  |   1,73  |   0,05  |   0,89  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,50  |   0,43  |   0,66  |   0,82  |   0,60  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       ľS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    309  |    317  |    315  |    316  |    314  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   14,3  |   14,5  |   12,4  |   15,4  |   14,2  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    2,9  |    2,8  |    2,6  |    2,7  |    2,8  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    2,7  |    2,8  |    2,9  |    2,6  |    2,8  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                     1,87 =  II klasa                      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    4    |    4    |    4    |    2    |    -    |    1    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+